06 april, 2008

Webbdesign: Tillgänglighet för webben

Vill ni skapa en webbsida som följer dagens webbstandard? Vill ni att vem som helst ska kunna få tillgång till innehållet på sidan? I så fall tycker jag ni ska läsa igenom Web Content Accessibility Guidelines 1.0 [1] som har skapats av webbstandard organisationen World Wide Web Consortium - W3C [2].

Den har funnits sedan år 1999 och innehåller en checklista på saker som ska och kan vara med på en webbsida som försöker följa standarden. Många av punkterna innehåller olika prioriteter som prioriteras från 1 till 3, där alla punkter som har prioritet 1 måste finnas med på den webbsida som följer riktlinjerna.

Om man inte är en erfaren webbdesigner kan det vara svårt att lägga in stöd för många av punkterna men det är en bra början för er som vill lära er grunderna för att skapa tillgängligt webbinnehåll.

En annan webbsida som kan vara bra att läsa om man är intresserad av detta är W3Schools [3] som innehåller guider och exempel på kod som kan användas för att utveckla webbapplikationer och vanliga webbsidor (t.ex HTML, XHTML, CSS, XML, PHP, AJAX, ...) och mycket mer.

Källa
[1] http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/
[2] http://www.w3.org/
[3] http://www.w3schools.com/

Inga kommentarer:

Välkomna till bloggen

Välkomna ska ni vara kära besökare. Jag skriver om IT för att det är kul och för att jag vill dela med mig av information och kunskap. Jag försöker hålla bloggen så kategoriserad som möjligt för att ni enklare ska hitta intressanta länkar och artiklar.