17 mars, 2008

Javascript: Använda reguljära uttryck

Förord
Idag när jag satt med ett projekt i kursen Web System Fundamentals så var ett av kraven att man skulle skapa ett valideringsskript i Javascript och PHP för ett kontaktformulär. Då tyckte jag att det skulle vara på sin plats att använda reguljära uttryck (eng. Regular Expressions) för att t.ex göra en kontroll av en epostadress. Det jag har tänkt berätta är bara hur man använder sig utav reguljära uttryck i Javascript.

Introduktion
Detta är mestadels ett hjälpmedel för er som letar efter information om reguljära uttryck i Javascript.

Användning
Det absolut enklaste sättet är att använda objektet RegExp() och det gör man på följande sätt:
  1. Deklarera en variabel som sparar ett mönster:
    var re = new RegExp('^[a-zA-Z0-9]+$');
  2. Bestäm var den ska användas:
    if (document.getElementById('element').value.match(re)) { /* Här läggs kod som körs om det matchar det reguljära uttrycket */ }
  3. Utför uppgiften
I de delar av demonstrationskoden jag skrev här ovanför så söks ett element-värde igenom efter alfanumeriska tecken utan mellanslag.

Extra
Man kan även skicka med parametrar till objektet RegExp(). I exemplet ovan så skickade jag med ett mönster men man kan även skicka med flaggor som en andra parameter som bestämmer hur mönstret ska fungera. T.ex
var re = new RegExp('mönster_här', 'gims');


Slutord
Det var det jag hade att säga om reguljära uttryck i Javascript. Som ni kanske märkte som var det mycket kort information om hur man använder det och inte någon beskrivning på djupet hur reguljära uttryck fungerar.

Inga kommentarer:

Välkomna till bloggen

Välkomna ska ni vara kära besökare. Jag skriver om IT för att det är kul och för att jag vill dela med mig av information och kunskap. Jag försöker hålla bloggen så kategoriserad som möjligt för att ni enklare ska hitta intressanta länkar och artiklar.