01 mars, 2008

Cisco: En video om Cisco ingenjörer

Härom dagen när jag gjorde ett modeultest för en modul i CCNP1 så tänkte jag utforska en sektion på webbsidan där det finns diverse verktyg och andra dokument. Då fann jag en kort video om Cisco ingenjörer och deras liv. Videon är väldigt inspirerande och man får se tre kvinnor som är ingenjörer som berättar lite om sig själva och vad de arbetar som.

Visst att det är män som dominerar ingenjörsmarknaden men personligen tycker jag att det saknas en stor del kvinnor inom området. I längden blir det tråkigt att bara umgås med män på en arbetsplats och man behöver variation för att öka viljan och kraften för att stanna kvar med samma jobb.

Jag tycker videon reflekterar bra om hur de har det men skulle gärna ha velat lite mer om t.ex deras utbildningar och lite mer djupgående om deras jobb och arbetsuppgifter. Jag tror inte att det bara handlar om Cisco tekniker/ingenjörer utan även andra områden inom IT, som den ena tjejer berättar att hon testar och letar efter buggar i programvara för ISPs (Internet Service Providers).

Om du är tjej som vill tänker bli en ingenjör så rekommenderar jag att du ser videon för att kanske tänka till och se möjligheterna.

Observera att videon är på engelska
Se videon - Cisco Engineer Video (ca 50MB)

Inga kommentarer:

Välkomna till bloggen

Välkomna ska ni vara kära besökare. Jag skriver om IT för att det är kul och för att jag vill dela med mig av information och kunskap. Jag försöker hålla bloggen så kategoriserad som möjligt för att ni enklare ska hitta intressanta länkar och artiklar.