23 januari, 2009

Java: Undersöka källkoden för Javas standard bibliotek

Jag har funnit en webbsida där man kan visa innehållet i källkoden för några av Javas standardbibliotek. Detta är väldigt bra om man vill veta mer om hur koden fungerar och om man vill lära sig att hantera kod på ett bra sätt.

Jag själv använder för tillfället webbsidan för att undersöka hur Javas bibliotek java.util.ArrayList [1] är utvecklad. På så vis kan jag få bättre vetskap om hur Java använder- och byggs upp av avancerade datastrukturer.

Vill man läsa om APIn går det bra att besöka den officiella webbsidan för Java bibliotekets API hos Sun Microsystems [2].

Referenser
[1] http://docjar.com/html/api/java/util/ArrayList.java.html
[2] http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/

Inga kommentarer:

Välkomna till bloggen

Välkomna ska ni vara kära besökare. Jag skriver om IT för att det är kul och för att jag vill dela med mig av information och kunskap. Jag försöker hålla bloggen så kategoriserad som möjligt för att ni enklare ska hitta intressanta länkar och artiklar.